Integriteit en een veilig sportklimaat

Wij vinden dat iedereen zich bij Ski-Uniek veilig en prettig moet voelen en willen een veilige en sociale omgeving bieden. Wij realiseren ons dat wij werken met een kwetsbare doelgroep. Belangrijk is dat (lichamelijk) contact tussen deelnemers en onze vrijwilligers niet als intimiderend wordt ervaren. Hiervoor hebben wij al een aantal maatregelen genomen, ook al realiseren wij ons dat wij nooit 100% zekerheid kunnen geven.

Wij vragen vanaf 2014 van al onze vrijwilligers / begeleiders een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), die vijf jaar geldig is. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven of een team leiden bij een sportvereniging.

Ook hebben wij een Vertrouwenscontactpersoon aangesteld in de persoon van Rob van Tilborg. Bij de vertrouwenscontactpersoon kan je als deelnemer, vrijwilliger of andere betrokkene terecht als je vindt dat je geconfronteerd bent met grensoverschrijdend gedrag. De gesprekken zijn in principe vertrouwelijk.

AGENDA

NIEUWS