AANMELDFORMULIER VRIJWILLIGERS

Alleen in te vullen door nieuwe begeleiders
Dit is GEEN aanmeldingsformulier voor reizen

Naam (*)

Adres (*)

Emailadres (*)

Burgerlijke staat

Geboortedatum (*)

Beroep en functie

Opleiding

Heb je een opleiding als skileraar? Zo ja, waar?

Heb je een andere sportopleiding? Zo ja, welke?

Kun je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen?
JaNee (zo nee, dan vraagt Stichting Ski-Uniek er één voor je aan.)

Heb je ervaring met het werken met lichamelijk gehandicapte sporters? Zo ja, welke?

Hoeveel jaar ski-ervaring heb je?

Wat is de reden dat je je aanmeldt als begeleider?

Ik ben WelNiet beschikbaar voor de indoorbaan activiteiten.

Zo ja, ... aantal maal per seizoen

Zijn er nog andere omstandigheden die het bestuur dient te weten en waar deze vragenlijst niet in voorziet? Zo ja, welke?

Ondergetekende verklaart bovenstaande volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en verklaart bekend te zijn met de reglementen en voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 53399080.

Plaats (*)

Datum (*)


AGENDA

Support Beurs

mei 19 tot mei 22

RECENTE POSTS